Museum Opsterlân

10 mei 2017 Lezing Chris Beuker over communistisch verzet in Friesland 1925-1945

Aanvang 20.00 uur
Het museum is geopend vanaf 19.30 uur

Het boek is te koop in de museumwinkel.

Het zuidoosten van de provincie Friesland kent rond de eeuwwisseling van de twintigste eeuw een roerige tijd, veroorzaakt door slechte economische omstandigheden. Het leven van de turfarbeiders is zwaar: onbarmhartige behandeling, ondervoeding, ziekten en uitzichtloosheid. In deze periode wordt er een voedingsbodem gelegd voor radicale politieke stromingen, waarmee de namen van Domela Nieuwenhuis en Pieter Jelles Troelstra zijn verbonden. Anarchisme, socialisme en opkomend communisme vinden hun oorsprong.

Juist de Zuid-Oosthoek van Friesland is een van de brandpunten van maatschappelijke strijd. In 1925 komt de groeiende weerstand en ontevredenheid onder de arbeiders tot een uitbarsting. Het gevoel van onrecht zette zich door in het felle communistische verzet in Friesland. Verzet, met een eigen morele oorsprong maar uitmondend in een harde maar ongelijke strijd tegen de Nazi-overheerser.

Aanvankelijk begon het onderzoek van Chris Beuker naar de verzetsrol van het communistische gemeenteraadslid Catharinus Oppers uit Haulerwijk. Het onderzoek groeide uit naar een studie over de rol en betekenis van het communistisch verzet voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog, verspreid over heel de provincie Friesland. De auteur tekenede herinneringen op uit kringen van verzetsstrijders en hun familie en wekte een vergeten geschiedenis tot leven.

Nog geen antwoord op uw vraag?
Neem gerust contact met ons op.
Blijf op de hoogte van nieuwe exposities en het laatste nieuws.