Museum Opsterlân

16 oktober

Strijd – toen en nu, voor perspectief en toekomst – Master Tjepke Nawijn

Op woensdagavond 16 oktober brengt Baukje Koolhaas in Museum Opsterlân een programma met verhalen en gedichten, geïnspireerd op de ervaringen van Tjepke Nawijn. Dit verteloptreden sluit aan bij de expositie “Verzet is Tijdloos”die tot 15 november in het museum te zien is.

In 1889 kreeg master Nawijn een aanstelling als hoofdonderwijzer in Beets. De jonge onderwijzer en zijn vrouw hadden geen idee van de omgeving waarin ze terecht zouden komen. Vooral de betere beloning was voor hen van belang.  Bij aankomst op hun nieuwe woon- en werkplek schrokken ze. De woestheid van het veenlandschap, de verlatenheid en de armoede van de bevolking overrompelde hen. In de jaren die volgden streden ze voor betere leef- en werkomstandigheden voor de (turf)arbeiders in Beets.

“Dit verhaal wil ik al heel lang vertellen”, zegt verhalenverteller Baukje Koolhaas. Sinds ze achttien jaar geleden met haar gezin naar de Compagnonsfeart bij de Trambrêge verhuisde, voelt ze zich betrokken bij de geschiedenis van de omgeving. “Ik heb heel veel respect en bewondering voor al die mensen die geploeterd en gezwoegd hebben om de vaart te graven, om in de turfwinning hun kostje te verdienen, om het land in cultuur te brengen. Ik ben hen dankbaar voor hun inzet en ontberingen.”

Tijdens haar speurtochten naar informatie over Zuidoost-Friesland voor erfgoedprojecten in het basisonderwijs trof haar jaren geleden het artikel van journalist en politicus P.L. Tak in het tijdschrift De Gids van 1890. Daarin citeert hij de heer Tj. Nawijn. “De intense manier waarop Nawijn de lezer als het ware meeneemt naar het land, de mensen en hun omstandigheden, raakte me. Ik besloot: dat verhaal wil ik ooit vertellen. Nu komt het er dus eindelijk van”, vertelt Baukje.

In het voorwoord van zijn boek “Ut myn tiid in Beets” schrijft Nawijn, dat hij het belangrijk vindt, dat kennis over het verleden behouden blijft voor de toekomst. Ook dat maakt dat Baukje zijn ervaringen graag vertolkt. Naast het verhaal over Nawijn staan er enkele gedichten op het programma, die verband houden met de thema’s die Nawijn aankaart. In dat licht past ook de vertelling over een conferentie “Sterke vrouwen – wereldwijd, van alle tijden”, waarin de luisteraars deelgenoot worden gemaakt van een aantal bijzondere ontmoetingen.

Ten slotte kunnen ook die luisteraars aan het woord komen en verhalen te berde brengen.

 

Woensdag 16 oktober 20.00 uur – museum open vanaf 19.30 uur

Entree € 5,00; museumkaarthouders en Freonen fan it Museum gratis.

 

 

 

 

 

 

Nog geen antwoord op uw vraag?
Neem gerust contact met ons op.
Blijf op de hoogte van nieuwe exposities en het laatste nieuws.