Museum Opsterlân

8 maart 2019 Lezing over Frederike van Uildriks

Lezing door Jacqueline Verhoef over Frederike van Uildriks en 100 jaar vrouwenkiesrecht

Frederica Johanna van UILDRIKS,  werd in 1854 in Groningen geboren.  Frederike ging naar de ‘Stad Fransche Dag- en Kostschool voor Jonge Jufvrouwen’ van Juffrouw Cramer en werkte hiernaast aan de akte voor hulponderwijzeres voor het lager onderwijs. Via zelfstudie haalde ze ook de lagere akten Duits en Frans en de middelbare akten Nederlandse taal- en letterkunde (1874) en Engels (1875). Met een groot doorzettingsvermogen ontwikkelde deze vrouw zich tot onderwijzeres, schrijfster, feministe en natuuronderzoekster. Zij had als publiciste een aandeel in de vrouwenbeweging van haar tijd.

Frederike van Uildriks woonde vanaf 1891 ongehuwd samen met Vitus Jacobus Bruinsma aan de Langewal in Gorredijk.

Vanwege de te verwachten bezwaren tegen dit ‘vrije huwelijk’ hadden beiden hun onderwijsbaan opgezegd. Het kwam tot een breuk met verschillende vrienden en haar moeder zag ze nooit meer. Voortaan moest ze met schrijven in haar levensonderhoud voorzien. Dat deed ze door in meer dan veertig periodieken te publiceren over vooral natuur- en volkenkundige onderwerpen.

In 1896 verhuisden ze naar Lochem waar ze geïsoleerd leefden.

Ze stierf 100 jaar geleden in Gorssel op 12 juli 1919. In Nederland werd in 1919 het algemeen kiesrecht (m/v) aangenomen: op 9 mei door de Tweede Kamer (met 64 tegen 10 stemmen) en op 10 juli 1919 door de Eerste Kamer (met 34 tegen 5 stemmen).

Aanvang:  20.00 uur,
Kosten:  € 5,00 inclusief koffie en thee

Nog geen antwoord op uw vraag?
Neem gerust contact met ons op.
Blijf op de hoogte van nieuwe exposities en het laatste nieuws.