Museum Opsterlân

Beekdal Koningsdiep | de Boarn

Stichting Beekdallandschap Koningsdiep/de Nije Boarn

De stichting bouwt aan de reputatie en de identiteit van het Beekdal Koningsdiep | de Boarn die voor een groot deel dwars door Opsterland loopt. De kronkelende waterbedding die tot ver in de middeleeuwen uitmondde in de Middelzee heet Boarn (Boorne), It Alddjip (Ouddiep) of Koningsdiep. Het Koningsdiep drukte door de eeuwen heen een onuitwisbaar stempel op het landschap dat nog altijd wordt gekenmerkt door een afwisseling van akkers, weilanden, venen, moerassen, heidevelden en bossen. Op de zandruggen ontstonden boerendorpen en voorname landgoederen zoals bij Beetsterzwaag en Bakkeveen. In het beekdal dolven arbeiders het veen en legden de kiem voor veenkoloniale plaatsen. De streek was de bakermat van sociale strijd en bron van emancipatie. Het is een gebied met vele gezichten, rijk aan natuur en cultuur. Een goed bewaard geheim dat om een nadere ontdekking vraagt.

www.beekdallandschapkoningsdiep.nl

Meer activiteiten
Blijf op de hoogte van nieuwe exposities en het laatste nieuws.