Museum Opsterlân

Al jaren werd er in het museum gesproken om de toegankelijkheid voor ouderen en mindervaliden te verbeteren door het plaatsen van een personenlift. Lang was de status van het gebouw, een rijksmonument uit 1888, een belemmering. We streven naar een optimale bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van het museum voor alle mensen, dus ook voor ouderen en mindervaliden. Daarom zijn we opnieuw met de gemeente om de tafel gaan zitten. De gemeente kwam met het aanbod om een onderzoek op te starten naar interne oplossingen.

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor het verbeteren van de toegankelijkheid van het museum heeft een realiseerbaar plan opgeleverd. Vanaf begin 2016 zijn we druk bezig geweest om de nodige vergunningen rond te krijgen voor het realiseren van de lift.

De vergunning is verleend en de eerste werkzaamheden zijn begonnen. Begin oktober wordt de lift geïnstalleerd. We hopen dat in november de werkzaamheden afgerond zijn en de lift in gebruik kan worden genomen. Geweldig dat we zover gekomen zijn en dat straks ook ouderen en mindervaliden de tentoonstellingen op de verdieping kunnen bezoeken.

De komende tijd zullen we echter beperkt open kunnen zijn omdat de werkzaamheden nogal wat lawaai, stof en onveilige situaties veroorzaken. Hierdoor zijn de tentoonstellingen in het museum vanaf 26 september tot en met 11 november niet toegankelijk.

Het museumcafé is ’s middags wel geopend. Van dinsdag t/m vrijdag van 13.00 – 16.00 uur kunt u in het museumcafé terecht voor VVV-bonnen, informatie over wandel- en fietsroutes, informatie over de geschiedenis van Opsterland en Gorredijk en voor een kop koffie of thee.

De realisatie van de lift wordt mede mogelijk gemaakt door:

Van Teyensfundatie,
Rabobank Coöperatiefonds,
Gravin van Bylandtstichting,
P. W. Janssen’s Friesche Stichting,
Stichting Siebolt Foundation,
Abe Sinnema fonds,
Lions Club Opsterland,
Gemeente Opsterland,
Rinsma Fashion.

Blijf op de hoogte van nieuwe exposities en het laatste nieuws.