Museum Opsterlân

Ieder museum koestert zijn vrienden. De Vereniging van Vrienden van het Museum Opsterlân ondersteunt het museum inhoudelijk en financieel. De leden dragen het museum een warm hart toe en willen het draagvlak van het museum verbreden.

Ze organiseren lezingen en gaan jaarlijks op excursie.

Wordt ook lid van de Vrienden van het Museum Opsterlân. Een individueel lidmaatschap kost u slechts €12 per jaar, bedrijven betalen minimaal €25. Een hogere financiële bijdrage is natuurlijk altijd mogelijk. Vrienden hebben gratis toegang tot de extra lezingen en het museum. Bovendien ontvangt u regelmatig een nieuwsbrief.

Aanmelden

U kunt u aanmelden via de ledenadministratie of door het contactformulier in te vullen.

ANBI

Sinds een jaar heeft de Vereniging van Vrienden de ANBI status. (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Als de Belastingdienst een organisatie als ANBI erkent, komt deze organisatie in aanmerking voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting over ontvangen schenkingen en erfenissen.
Indien u aan ons een gift of schenking doet, komt deze gift of schenking in aanmerking voor giftenaftrek in uw belastingaangifte voor de Inkomstenbelasting.
Op de ANBI lijst van de Belastingdienst staan alle ANBI instellingen en organisaties welke een ANBI beschikking van de Belastingdienst hebben gekregen.

Voorzitter

Rinse v.d. Berg
Pompeblêd 9
8408 KB Lippenhuizen

Tel: 0513-464630
r.b.vd.berg@ziggo.nl

Secretariaat

Wiebe Lageveen
Breewei 44
8406 EG Tijnje
Tel.0513-571630
w.lageveen@planet.nl

Ledenadministratie

Rinse v.d.Berg
Pompeblêd 9
8408 KB Lippenhuizen

Tel: 0513-464630
r.b.vd.berg@ziggo.nl

Naam instelling

Vriendenvereniging van het Museum Opsterlân (kort: Freonen Museum Opsterlân)
RSIN-nummer: 816381902

Correspondentieadres

Hoofdstraat 59, 8401 BW Gorredijk
Telefoonnummer:
0513 492930
Emailadres:
info@museumopsterlan.nl

Doelstelling

Financiële middelen verwerven t.b.v. Museum Opsterlân te Gorredijk

Beleidsplan

Zie hoofdstuk Vriendenvereniging in beleidsplan Museum Opsterlân,
zie verwijzing naar downloaden hiervan op deze webside (ANBI)

Bestuurssamenstelling

Voorzitter, Secretaris, Ledenadministrateur/Penningmeester,
1 of 2 algemene leden

Beloningsbeleid

N.v.t., bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

Te downloaden

Jaarverslag Vrienden 2014

Jaarverslag Vrienden 2015

Financieel jaarverslag Vrienden 2014

Financieel jaarverslag Vrienden 2015

Financieel jaarverslag Vrienden 2016

Financieel jaarverslag Vrienden 2017

Financieel jaarverslag Vrienden 2018

Financieel jaarverslag Vrienden 2019

Financieel jaarverslag Vrienden 2020

Blijf op de hoogte van nieuwe exposities en het laatste nieuws.