Museum Opsterlân

Wij zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid.

Draagt u het culturele en sociale leven in Opsterland een warm hart toe, of heeft u iets met de geschiedenis van deze regio? En wilt u zich hier voor inzetten om samen met ons iets moois te bereiken?  Dan bent u de persoon die wij zoeken! 

Museum Opsterlân is een regionaal museum met een rijke collectie aan bijzonder erfgoed.

Het museum besteedt veel aandacht aan de sociaal-culturele ontwikkeling binnen Opsterland. Zo worden de tegenstellingen tussen arm en rijk, de opkomst van het socialisme, maar ook de joodse gemeenschap en de oorlogsgeschiedenis van Gorredijk belicht. De hele vroege land­schap­pelijke geschiedenis van de regio komt aan bod in onze uitgebreide archeologische en mineralogische collectie en in onze rol als Archeologisch Steunpunt. Hiernaast wordt op cultureel gebied het nodige georganiseerd met onder meer wisselende kunstexposities, evenementen, Sinterklaasvieringen en verhaalavonden.

Het Museum is bezig met een transformatie. Een veranderende wereld met steeds nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen vergt een actieve opstelling van het museum om hierop in te kunnen spelen en het zo attractief te houden voor haar bezoekers. Dus alle hens aan dek!

Uw kennis en vaardigheden

Als bestuurslid van het MO

ondersteunt u het door het huidige bestuur voorgestane beleid en draagt deze actief uit;

beschikt u over goede communicatieve vaardigheden en bent u bevlogen en verbindend;

bent u in staat om verantwoordelijkheid te nemen op bestuurlijk niveau en te sturen op hoofdlijnen;

heeft u bij voorkeur enig netwerk aan relevante personen, organisaties en instellingen;

bent u enigszins bekend met de regionale ontwikkelingen op maatschappelijk en politiek gebied;

Taken

Als bestuurslid van MO wordt van u verwacht:

de diverse belangen binnen het MO te vertegenwoordigen

nieuwe ideeën en initiatieven in te brengen en deze, bij consensus in het bestuur , te (helpen) realiseren;

de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen te bewaken;

vertegenwoordigt u het MO actief, zowel in Opsterland als daarbuiten;

te zorgen voor een vruchtbare samenwerking in en om het MO;

jaarlijks één of meerdere projecten aan te sturen.

te anticiperen op externe ontwikkelingen vanuit het perspectief van MO.

Tijdsinvestering en vergoeding

Het lidmaatschap vergt globaal de volgende tijdsinvestering op jaarbasis:

10 tot 12 maandelijkse bestuursvergaderingen van ca 2 uur;

enkele vergaderingen met samenwerkende organisaties;

noodzakelijk overleg in het kader van opgepakte projecten;

bestede uren worden niet vergoed, gemaakte onkosten worden wel vergoed.

Informatie

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Candida Kalf, 06-51934150 of Jan Snijders, 06-55731933. Beide zijn lid van het stichtingsbestuur van het MO

 Solliciteren

Bent u de het nieuwe bestuurslid die wij zoeken? Voldoet u aan het profiel en spreken de taken en verantwoordelijkheden van deze onbezoldigde bestuursfunctie u aan? Stuur dan uw cv en motivatie naar Jacqueline Verhoef j.verhoef@museumopsterlan.nl

Uiteraard worden reacties vertrouwelijk behandeld.
__________________

 

 

Museum Opsterlân is altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers die zich willen inzetten voor het museum. Er zijn veel verschillende mogelijkheden. Binnen het museum zijn een aantal werkgroepen actief. Belangstelling? Mail of bel naar het museum voor een afspraak! E-mail info@museumopsterlan.nl  –  Telefoon: 0513 462930

Even binnenlopen tijdens openingstijden is natuurlijk ook mogelijk.

Baliemedewerker

U ben het gezicht van het museum, het eerste aanspreekpunt voor bezoekers. Zowel aan de balie als aan de telefoon. U maakt de bezoekers wegwijs, verzorgt koffie en houdt foldermateriaal en winkelinventaris bij.
Momenteel hebben we een vacature voor een gastheer of gastvrouw voor 1 of 2 middagen per maand in het weekend.

Rondleider

Voor vrijwilligers die meer willen, het leuk vinden om veel te leren over de geschiedenis of hun aanwezige kennis willen overdragen. Wij organiseren voor rondleiders specifieke cursussen. Museum Opsterlân verzorgt zowel binnen als buiten het museum rondleidingen.

Educatiemedewerker

De educatiegroep verzorgt educatieve arrangementen voor scholen en  voor volwassenen, maar ook verjaardagspartijtjes, Sinterklaasfestiviteiten, spelletjesmiddagen.

Administratie en PR

Allerlei werkzaamheden passeren hier de revue. Correspondentie, onderhoud website, facturering. persberichten, archivering.

Archief

Zowel het bijhouden van het objectendepot, als scannen van documenten en foto’s. Het beschrijven, digitaliseren en registreren van de totale collectie. Afhandelen van bruiklenen en schenkingen.

Bouw

Voor allerlei klussen inzetbaar. Onderhoud technische installaties, timmer- en schilderwerkzaamheden.

Textiel

De werkgroep textiel komt incidenteel bijeen. Beoordeelt ouderdom van kleren, verricht herstelwerkzaamheden, archiveert en bewaart.

Blijf op de hoogte van nieuwe exposities en het laatste nieuws.