Museum Opsterlân

Wij zoeken een enthousiaste en initiatiefrijke secretaris voor het bestuur van ons mooie Museum Opsterlân (MO).

De secretaris die wij zoeken zorgt voor een goede ondersteuning van de taken van de bestuursleden in het algemeen en van de coördinator, de voorzitter en de penningmeester in het bijzonder. De secretaris maakt deel uit van het bestuur en bepaalt mede de beleidslijnen voor het museum. Commitment voor een zittingstermijn van minimaal twee jaar vinden wij een aanbeveling.

Per 1 juli 2017 beëindigt de huidige secretaris van Museum Opsterlân, na een periode 3 jaar, haar secretarisfunctie. En zij wil graag het stokje doorgeven.

“Museum Opsterlân richt zich op een breed scala van de lokale cultuurhistorie. Binnen het museum is aandacht voor de tegenstellingen tussen arm en rijk, die een belangrijke rol hebben gespeeld in de sociale ontwikkeling van Opsterland. Hiernaast wordt de Joodse gemeenschap en de oorlogsgeschiedenis van Gorredijk belicht. Ook aan de archeologische en landschappelijke geschiedenis van Opsterland wordt binnen het museum aandachtgegeven, met als pronkstuk de in 1939 blootgelegde vuistbijl.”

Kennis en vaardigheden

Als secretaris kunt u goed samenwerken in een team. En u zorgt voor een adequate organisatie en uitvoering van het takenpakket. U kunt goed werken met een laptop, PC en het online uitvoeren van een aantal taken is geen probleem. U kunt ruimte geven aan kwaliteiten van andere vrijwilligers en hen ook stimuleren. U vindt het leuk om het verschil te maken en u beschikt over goede communicatieve vaardigheden. U heeft ervaring en plezier in het notuleren van bestuursvergaderingen. Goede schrijfvaardigheid en goed gevoel voor taal, helder en tactisch is hierbij een pré. Evenals affiniteit met PR.

Taken

Als secretaris van MO dient u:

 • vergaderingen voor te bereiden en te beleggen;
 • te notuleren en verzorgen van de verslaggeving van vergaderingen;
 • de actielijst te onderhouden, bij te werken en te bewaken;
 • regie te voeren op de totstandkoming van de beleids- en jaarplannen;
 • een efficiënte documentenstroom binnen het bestuur te organiseren;
 • het archief van het algemeen en het dagelijks bestuur te beheren;
 • correspondentie (brieven en uitnodigingen)uit te voeren;
 • affiniteit met sociaal media te hebben, bij voorkeur met PR sensitiviteit;
 • contactpersoon voor inkomende en uitkomende mail te zijn;
 • zorg te dragen voor het wettelijk in orde houden van de Stichting
 • het beheer van de eigendommen, geldmiddelen daarvan uitgesloten, te organiseren;
 • te zorgen voor verschijnen van publicaties en periodieken, zoals de nieuwsbrief
 • de correspondentie te verzorgen m.b.t. de leden vaak gecombineerd met de taak: Scriptor, als schrijver van  artikelen in het verenigingsblad;
 • jaarlijkse overzichten (vergaderdata, jubilarissen) op te stellen en aan te leveren;
 • bloemen en cadeaus voor vrijwilligers, bestuur en begunstigers te bestellen.

Tijdsinvestering en vergoeding

Het secretariaat vergt globaal de volgende tijdsinvestering op jaarbasis:

 • 10 reguliere bestuursvergaderingen van 2 uur met het bestuur;
 • aantal netwerkoverleggen van 2 uur met de participerende organisaties;
 • overleg met de coördinator;
 • ad hoc bilaterale gesprekken met participerende bestuurders.

De werkzaamheden worden niet vergoed. De gemaakte onkosten worden als kosten vergoed.

Interesse?

In deze onbezoldigde functie kunt u uitstekend werken aan het ontwikkelen van uw competenties en het opbouwen van een netwerk dat u in uw dagelijks werk goed kunt gebruiken.

Informatie

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Candida Kalf, 06-51934150 of Jan Snijders, 06-55731933. Beide zijn lid van het stichtingsbestuur van het MO

Solliciteren

Bent u de secretaris die wij zoeken? Voldoet u aan het profiel en spreken de taken en verantwoordelijkheden van deze onbezoldigde bestuursfunctie u aan? Stuur dan uw cv en motivatie naar Jacqueline Verhoef j.verhoef@museumopsterlan.nl

Interesse voor de functie kunt u aangeven via een korte motivatie aan hierboven genoemd mailadres.

Reacties worden vertrouwelijk behandeld en ontvangen wij graag uiterlijk 1 juni 2017. Daarna worden aantal kandidaten uitgenodigd voor een nadere kennismaking met het stichtingsbestuur en de coördinator .

Blijf op de hoogte van nieuwe exposities en het laatste nieuws.