Museum Opsterlân

10 juni Beeldhouwen met kienhout

Gerard Dijkstra geeft op zondagmiddag 10 juni van 13.00 – 16.00 uur een workshop:  “Beeldhouwen met kienhout”.

Kienhout is een overblijfsel van bomen die in de middeleeuwen of eerder groeiden. Afgestorven stammen en stronken daarvan kwamen in het natte veen terecht en zakten daarin steeds dieper weg. Het hout is in de loop der eeuwen onder een vaak metersdikke zurige veenlaag komen te liggen waardoor het, van zuurstof afgesneden, goed werd geconserveerd. In hoogveen vindt men overblijfselen van eik, den, berk en els. In laagveen ontbreekt de den maar zijn ook wilg en es vaak aanwezig. Bij de turfwinning vormde dit materiaal een vaak minder gewenst bijproduct. In de verveningsgebieden werd het echter wel veel als brandstof gebruikt. Een voordeel in vroeger tijden was dat kienhout bij verbranding veel licht geeft. Het hout, dat bij opdelven nat en zacht is, wordt na enige weken hard door droging aan de lucht. Ook als timmerhout kon kienhout, indien het onder gunstige condities bewaard was gebleven, goed dienstdoen.

Nog geen antwoord op uw vraag?
Neem gerust contact met ons op.
Blijf op de hoogte van nieuwe exposities en het laatste nieuws.