Actueel

29 april 2024

Jan Loman

Actueel

22 maart 2024

Lezing Arend Hazekamp

Flyer Arend Hazekamp deel 1 Flyer Arend Hazekamp deel 2

26 februari 2024

Door de ogen van Jan Loman

Van 18 mei tot en met 18 augustus organiseren Museum Opsterlân en Stichting Historisch Beetsterzwaag een dubbeltentoonstelling over het leven en werk van de Friese kunstenaar Jan Loman. De kunstenaar Jan Loman (1918-2006) is in 1918 in Bolsward geboren en opgegroeid in Gorredijk. Na studie en werk elders, is hij in 1963 neergestreken in Beetsterzwaag, waar hij tot zijn overlijden in 2006 woonde en werkte. Loman behoorde tot de avant-garde van de noordelijke kunst in de jaren '60 met zijn aan de Nulbeweging verwante grafiek en was medeoprichter van kunstenaarsgroep NU. Lomans werk is opgenomen in collecties van musea in Groningen, Drachten, Leeuwarden, Arnhem, Den Haag en de universiteiten van Delft en Leiden. Musea blijven Lomans werk tonen. Ook als dichter blijft hij in de belangstelling staan met zijn strak vormgegeven tegels met haiku bij historische locaties, van Nijmegen tot Nesvåg in Noorwegen.

De tentoonstelling in Museum Opsterlân zal vooral aandacht besteden aan zijn minder bekend werk zoals schetsen en foto's van Jan Loman. Daarnaast laten we ook werken zien van rond 1963, het jaar dat Loman naar Beetsterzwaag kwam tevens een zeer interessant jaar op het gebied van de ontwikkeling van de kunst in Friesland. Voor meer informatie over de tentoonstelling in Beetsterzwaag zie: https://www.historischbeetsterzwaag.nl/