Actueel

22 maart 2024

Lezing Arend Hazekamp

Flyer Arend Hazekamp deel 1 Flyer Arend Hazekamp deel 2

Actueel

26 februari 2024

Door de ogen van Jan Loman

Van 18 mei tot en met 18 augustus organiseren Museum Opsterlân en Stichting Historisch Beetsterzwaag een dubbeltentoonstelling over het leven en werk van de Friese kunstenaar Jan Loman. De kunstenaar Jan Loman (1918-2006) is in 1918 in Bolsward geboren en opgegroeid in Gorredijk. Na studie en werk elders, is hij in 1963 neergestreken in Beetsterzwaag, waar hij tot zijn overlijden in 2006 woonde en werkte. Loman behoorde tot de avant-garde van de noordelijke kunst in de jaren '60 met zijn aan de Nulbeweging verwante grafiek en was medeoprichter van kunstenaarsgroep NU. Lomans werk is opgenomen in collecties van musea in Groningen, Drachten, Leeuwarden, Arnhem, Den Haag en de universiteiten van Delft en Leiden. Musea blijven Lomans werk tonen. Ook als dichter blijft hij in de belangstelling staan met zijn strak vormgegeven tegels met haiku bij historische locaties, van Nijmegen tot Nesvåg in Noorwegen.

De tentoonstelling in Museum Opsterlân zal vooral aandacht besteden aan zijn minder bekend werk zoals schetsen en foto's van Jan Loman. Daarnaast laten we ook werken zien van rond 1963, het jaar dat Loman naar Beetsterzwaag kwam tevens een zeer interessant jaar op het gebied van de ontwikkeling van de kunst in Friesland. Voor meer informatie over de tentoonstelling in Beetsterzwaag zie: https://www.historischbeetsterzwaag.nl/

2 februari 2024

Lezing dr. Nicolaas A. Kraft van Ermel

Datum : dinsdag, 5 maart 2024
Thema : Een bedreigd land | oorlog en gemeenschapszin in Oekraïne
Aanvang : 20:00 uur
Entreeprijs : € 11,50 inclusief consumptie (Voor Vrienden van het Museum € 8,50))

Aanmelden (verplicht) kan via info@museumopsterlan.nl (zonder ‘d’) of telefonisch 06 1162 9140. Meldt u daarbij uw naam, aantal personen en om welke lezing het gaat.

dr. Nicolaas A. Kraft van Ermel

Wat betekent voor een land en zijn samenleving als een oorlog hun bestaan bedreigt? Voor ons in Nederland klinkt dit als een ver-van-ons-bed-vraag. Toch is deze 1.300 km van Gorredijk springlevend: sinds 2014 wordt Oekraïne door oorlogsgeweld bedreigd. De invasie van 2022 verergerde de reeds bestaande dreiging. De gevolgen zijn groot; dit geldt bijvoorbeeld in de alledag bijvoorbeeld: is het nog verantwoord in het openbaar de taal van de agressor, Russisch te spreken? Ook op het grotere maatschappelijke niveau wordt Oekraïne bevraagd: hoe moeten bijvoorbeeld de 2.5 miljoen veteranen uit het Rode leger die Oekraïne bevrijdden van Nazi-bezetting, maar ook het onderdrukkende Sovjet-bewind herstelde worden beschouwd? Het zijn slechts twee voorbeelden van hoe Ruslands oorlog Oekraïne noopt tot het stellen van essentiële vragen over nationale identiteit.

Nederland maakte in 2014 en 2022 vooral door noodlot en oorlogsgeweld kennis met Oekraïne. Een tot dan vrij onbekend land. De aanwezigheid vanOekraïense vluchtelingen en ons engagement met de oorlog, maakt dat vragen over nationale identiteit in Oekraïne ook in Nederland van belang zijn.

Dr. Nicolaas Kraft van Ermel is historicus verbonden aan het Groninger Instituut voor Midden- en Oost-Europese Studies van de Rijksuniversiteit Groningen. In 2020 promoveerde hij op een studie naar geschiedpolitiek in Oekraïne sinds 1991. Vragen over identiteit en de rol van geschiedenis en religie daarin vormen de kern van zijn specialisme. Momenteel werkt hij aan de bestudering van de geschiedenis van Nederlands-Oekraïense betrekkingen.