Sluit je aan

Vriend worden

Ieder museum koestert zijn vrienden. De Vereniging van Vrienden van het Museum Opsterlân ondersteunt het museum inhoudelijk en financieel. De leden dragen het museum een warm hart toe en willen het draagvlak van het museum verbreden.

Ze organiseren lezingen en gaan jaarlijks op excursie.

Wordt ook lid van de Vrienden van het Museum Opsterlân.

€15,-

per jaar voor een individueel lidmaatschap.

 

 

€25,-

per jaar voor een bedrijfslidmaatschap.

 

Een hogere financiële bijdrage is natuurlijk altijd mogelijk. Vrienden hebben gratis toegang tot de extra lezingen en het museum. Bovendien ontvangt u regelmatig een nieuwsbrief

Aanmelden kan via de ledenadministratie of via het contactformulier.

Instelling

Vriendenvereniging van het Museum Opsterlân (kort: Freonen Museum Opsterlân)

RSIN-nummer: 816381902

Beleidsplan

Zie hoofdstuk Vriendenvereniging in beleidsplan Museum Opsterlân, zie verwijzing naar downloaden hiervan op deze website (ANBI)

Correspondentieadres

Hoofdstraat 59
8401BW Gorredijk

0513492930
info@museumopsterlan.nl

Beloningsbeleid

N.v.t., bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

Doelstelling

Financiële middelen verwerven t.b.v. Museum Opsterlân te Gorredijk.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter, secretaris, ledenadministrateur/ penningmeester, 1 of 2 algemene leden

Voorzitter

Rinse v.d. Berg
Pompeblêd 9
8408KB Lippenhuizen

0513-464630
r.b.vd.berg@ziggo.nl

Secretariaat

Wiebe Lageveen
Breewei 44
8406 EG Tijnje

0513-571630
w.lageveen@planet.nl

Ledenadministratie

Rinse v.d.Berg
Pompeblêd 9
8408 KB Lippenhuizen

0513-464630
r.b.vd.berg@ziggo.nl

ANBI

Museum Opsterlân is door de Belastingdienst aangewezen als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Als de Belastingdienst een organisatie als ANBI erkent, komt deze organisatie in aanmerking voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting over ontvangen schenkingen en erfenissen.
Indien u aan ons een gift of schenking doet, komt deze gift of schenking in aanmerking voor giftenaftrek in uw belastingaangifte voor de Inkomstenbelasting.Op de ANBI lijst van de Belastingdienst staan alle ANBI instellingen en organisaties welke een ANBI beschikking van de Belastingdienst hebben gekregen. Zo ook Museum Opsterlân Gorredijk.