Exposities

Tot en met vrijdag 26 april in Museum Opsterlân:

Werken van Pieter Harmsma

In 1998 schilderde Pieter Harmsma deze serie schilderijen van het proces van turf maken, vanaf het baggelen tot het drogen van de turf. Harmsma werkte toen al jaren als vrijwilliger in Openluchtmuseum It Damshûs in Nij Beets, onder meer als gids. Hij is daar zelf ook begonnen met het demonstreren van het proces van turf maken gedurende het hele jaar. Dit deed hij samen met nog enkele vrijwilligers en het leek hem een mooi idee om dat uit te beelden met schilderijen naar gemaakte foto's van toen. Het turfsteken heeft Harmsma geleerd van de toen nog levende turfmakers E. van der Duim en K. Dam. Pieter Harmsma begon in 1982 met schilderen in een naïeve stijl, zonder daarin enige opleiding te hebben gehad. Volledig autodidact dus. Hij vult zijn dagen nu met vele hobby's, zoals beeldhouwen, tuinieren, fotograferen, pyrografie en houtbewerking. Ook schrijft hij kinderboekjes met mooie spannende verhaaltjes om voor te lezen, in het Fries en in het Nederlands, en gedichtenbundeltjes. De zes schilderijen van De Deelen, het natuurlijkgebied tussen Akkrum en Heerenveen dat ontstaan is door het afgraven van veen, maakte Harmsma in 1999.

De vaste collectie

Vijf tijdloze thema's

Arm en rijk, twee verschillende werelden, die in de Opsterlandse geschiedenis echter ook dicht bij elkaar liggen. Adellijke en patricische grootgrondbezitters in Beetsterzwaag wonen slechts enkele kilometers verwijderd van de arme arbeiders op veen en land. Museum Opsterlân vertelt het verhaal van de rijke families. Met hun familieverbanden, mooi ingerichte huizen en posities in het openbaar bestuur. Maar ook over al het goede dat zij met hun rijkdom in Opsterland weten te realiseren.

Na de start van de afgraving van het Gorreveen vestigen zich bij de sluis in het huidige Gorredijk de eerste handels- en vaklieden. De Vlecke Gorredijk groeit uit tot een belangrijk handelscentrum. De handel brengt ook welstand. De talrijke fraaie gevels in het centrum herinneren daar nog steeds aan. Kijk in de ingerichte 18e-eeuwse werkplaats hoe zilversmid Gaastra zijn prachtige zilverwerk produceert. Herbeleef het dagelijks leven in de kruidenierswinkel en op de lagere school.

De turfwinning laat volop sporen na in het Opsterlandse landschap en haar dorpen. Het meisje Brechtje vertelt het bijbehorende verhaal van het zware, slecht betaalde werk. De armoede is een stevige voedingsbodem voor de ‘rode’ strijd voor een beter arbeidersleven. Geert Lourens van der Zwaag en Rindert van Zinderen Bakker schrijven dan ook vlammende betogen in de krant De Klok en leggen contact met Us Ferlosser Domela Nieuwenhuis. Beleef in de drukkerij de moedige geschiedenis van deze standvastige mannen.

Vanaf 1733 ontstaat er in Gorredijk een levendige en welvarende Joodse gemeenschap met een eigen synagoge en een eigen begraafplaats. De Tweede Wereldoorlog maakt een definitief einde aan deze gemeenschap, maar Museum Opsterlân blijft deze geschiedenis vertellen. Onder andere in een film met het indrukwekkende levensverhaal van het jonge meisje Esther Colthof.

Ongeveer 100.000 jaar geleden verliest een neanderthaler in de buurt van het Koningsdiep zijn vuistbijl. Amateurarcheoloog Hein van der Vliet uit Lippenhuizen vindt deze bijl in 1939 terug. Zijn vondst staat centraal in de rijke en archeologische collectie van het museum. De talrijke stenen en bodemvondsten vertellen het verhaal van de lange geschiedenis van het Opsterlandse landschap en haar vroegste bewoners.

Verwachte exposities

Binnenkort in Museum Opsterlân